Luqmanul Hakim Adalah Socrates Berkulit Hitam PDF Muhammad Alexander The Fine Online

Download Format: DOC, MOBI, iBook, FB2, DJVU, ePub, TXT, PDF, RTF Add. Info: Paperback, 705 pages
Luqmanul Hakim Adalah Socrates Berkulit Hitam
.
Language of Ebook: Malay Date of Publication: April 2013 by PTS ISLAMIKA SDN BHD
Ebook's Rating:
12 ratings
Stars Rating: 3.67 of 5 stars
Book Tags: Original Title: -

Ebook Review:

Buku ini adalah buku pertama di dunia yang berjaya membongkar misteri sosok Luqmanul Hakim dalam sejarah.Daripada kajian yang dijalankan penulis,ternyata Luqmanul Hakim adalah falsafah Athens ,iaitu Socrates (469-366 SM).
Tradisi hadith menyatakan Luqmanul Hakim merupakan lelaki berkulit hitam (keturunan negro) dan bekas hamba sahaya.Tetapi Socrates yang selama ini dikenal Buku ini adalah buku pertama di dunia yang berjaya membongkar misteri sosok Luqmanul Hakim dalam sejarah.Daripada kajian yang dijalankan penulis,ternyata Luqmanul Hakim adalah falsafah Athens ,iaitu Socrates (469-366 SM).
Tradisi hadith menyatakan Luqmanul Hakim merupakan lelaki berkulit hitam (keturunan negro) dan bekas hamba sahaya.Tetapi Socrates yang selama ini dikenal sebagai pencetus atau bapa falsafah barat,dipercaya berketurunan kulit putih Eropah.Jelas sekali perkara ini bertentangan dengan fizikal Luqmanul Hakim.
Menerusi kaedah perbandingan Sinkronik-Diakronik,analisis kandungan,analisis bingkai,dan analisis komponen semantik,Muhammad Alexander @ Wisnu Sasongko menemukan adanya dua persamaan:
Pertama - Bentuk fizikal Socrates sama 100% dengan Luqmanul Hakim,iaitu berkulit hitam
Kedua - Ajaran falsafah Socrates memiliki temmatik sama 100% dengan nasihat Luqmanul Hakim dalam Al-Quran,menerusi Surah Luqman.

Categories: